فروش صندلی برقی پله رو

فروش صندلی برقی پله رو

میزان اشغال فضای صندلی پله

صندلی پله پیما به عنوان یکی از برترین راهکار برای بالارفتن از پله ها می باشد که برای افراد ناتوان در حرکت از قبیل سالمندان ، معلولین و جانبازان می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

میزان فضایی که دستگاه صندلی برقی پله رو اشغال می نماید در حالت اماده به کار ، تقریبا ۶۰ تا ۷۰ سانتیمتر می باشد و در حالت تاشده یا جمع شده تقریبا ۲۵-۳۵ سانت می باشد که این میزان فضای اشغال شده در نمونه اروپایی و ایرانی متفاوت می باشد.

همچنین جهت کاهش فضای اشغالی توسط صندلی ، امکان تاشو بودن دسته صندلی و قسمت فوتر یا محل قرار گرفتن پاها نیز در نظر گرفته شده است.

برای اطلاعات بیشتر از شرایط ، می توانید با ما تماس بگیرید.