دستگاه بالابر پله رو مناسب برای تمامی سالمندان ، ناتوانان و معلولین جسمی حرکتی ، بیماران قلبی و افرادی که مشکل حرکتی و مفصلی دارند ، افرادی که تازه عمل کردند و عبور از پله ها برایشان مشکل هست ، جانبازان عزیز و  تمامی افرادی که عبور از پله ها را به سختی انجام می دهند مناسب می باشد.

در پروژه سرکار خانم فضیلت ، تعداد ۱۵ عدد پله ۳۰ سانت وجود داشت که تقریبا طول مسیری معادل ۴.۵ متر را ایجاد می کرد با توجه به شرایط حرکتی ایشان و شیب تند پله ها و همچنین شرایط کاری ایشان که باید در طی روز چندین بار ، مسیر پله ها را در جهت فعالیت روزانه خود طی می کردند ، استفاده از دستگاه بالابر پله رو سالمندان و معلولین ، امری مهم و ضروری بود. بعد از بررسی کارشناسان کوشا پیشنهاد دستگاه بالابر راه پله مطرح شد که با تایید و کیفیت مدنظر مشتری ، دستگاه بالابر راه پله اروپایی برای ایشان در مدت زمان ۱ روز نصب گردید . از زمان سفارش تا نصب دستگاه تقریبا ۴ روز کاری طول کشید .

پروژه فوق در منزل دوبلکس برای انتقال از حیاط به طبقه اول اجرا شده است . فضای کم در پله ها از نکات قابل توجه می باشد که صندلی پله پیما به راحتی در این فضا قرار گرفته و مشتری کاملا راضی می باشد. نکته ای که مقداری برای تردد مشکل ایجاد می کرد عرض کم پله ها بود که با توجه به اشغال فضای کم دستگاه ( تقریبا ۳۰ سانت ) این مشکل کاملا حل گردید.

کاربری دستگاه بالابر پله رو | بالابر پله رو سالمندان ناتوانان حرکتی

در واقع از این محصول می توان در تمامی بیمارستان ها ، مراکز درمانی و درمانگاه ها ، فیزیوتراپی ها و مراکز توانبخشی کمک حرکتی و کاردرمانی ، مراکز بهزیستی و نگهداری از سالمندان ، مراکز نگهداری از معلولین و ناتوانان ، مراکز نگهداری از جانبازان و… تمامی مجموعه های درمانی می توان استفاده کرد.

از سایر دیدن فرمایید