در پروژه اقای حسین زاده واقع در تهران شرایط پیچیده ای وجود داشت. دو عاملی که پیچیدگی کار را زیاد می کرد شیب تند پله ها و چرخش یا پیچش ۳۶۰ درجه ای در پله ها بود . تعداد پله ها تقریبا ۲۰ عدد و طول پله ۳۰ سانتی تقریبا مسیری ۵ متری را ایجاد می کرد . در این پروژه با توجه به نیاز مشتری و عدم توانایی حرکتی ایشان در عبور از مسیر پله ها ، کارشناسان و مشاورین کوشا در جهت بازدید و بررسی شرایط پله ها اقدام کردند و با توجه به حساسیت و اهمیت ایمنی و کیفیت برای مشتری ، سیستم پله پیما اروپایی به ایشان پیشنهاد شد . بعد از عقد قرارداد در جهت بازدید نهایی ، نقشه برداری ، طراحی و ساخت محصول اقدام گردید و بعداز گذشت مدت زمان تقریبا ۶۰ روزه ، محصول اماده تحویل و نصب گردید .

برخی از پارامترهایی که در قیمت آسانسور پله پیما پیچشی موثر می باشد عبارتنداز :‌

  • طول مسیر پله ها
  • تعداد چرخش یا پیچش های بین مسیر ( تعداد پاگرد های پله ها )
  • تجهیزات جانبی مدنظر از قبیل ریموت کنترل ،‌ ایجاد ایستگاه اضافه و…
  • ساخت ایران یا اروپا
  • برند دستگاه

از سایر دیدن فرمایید