در پروژه ساختمان اقای غفوری با توجه به مشکل حرکتی در ایشان ، نیاز به دستگاهی در جهت کمک به بالارفتن از پله احساس شد که بعد از تماس با کوشا ، کارشناسان ما در جهت بررسی شرایط پروژه اقدام کردند.

شرایط پروژه جناب غفوری به این شکل بود :

مسیر مستقیم پله ها دارای ۱۵ عدد پله بود که در مجموع مسیر ۴.۵ متری را تشکیل میداد در اینجا دو انتخاب برای ایشان وجود داشت ، سیستم نفربرپله رو مسیر مستقیم ایرانی و اروپایی که با توجه به اهمیت ایمنی و کیفیت دستگاه ، سیستم اروپایی برای ایشان اجرا گردید. ابتدا ابعاد دقیق مسیر بررسی شد و مطابق آن ، ریل دستگاه تنظیم و برش داده شد و سپس برای نصب و راه اندازی دستگاه نفربر پله رو اروپایی اقدام گردید.

همچنین با توجه به حساسیت ایشان در حفظ و نگهداری دستگاه ، دوره های سرویس و تعمیر نگهداری دستگاه برای ایشان در نظرگرفته شد تا از اسیب های احتمالی دستگاه جلوگیری گردد.

در این پروژه عرض پله ها در حدود 90 سانت می باشد که با توجه به اینکه بالابر پله پیما تنها 30 سانت از فضا را اشغال می کند و کاملا به صورت تاشو می باشد ، امکان اجرا در این پروژه نیز فراهم گردیده است .

قسمت های تاشو دستگاه که باعث کاهش اشغال فضای پله ها می گردد شامل : دسته ها – نشیمن گاه – محل قرار گرفتن پا یا فوتر می باشد.

همچنین برای سهولت در پیاده شدن و سوار شدن به دستگاه امکان حرکت 90 درجه ای برای صندلی مهیا شده است .

برخی از برترین