صندلی پله پیما مستقیم دستگاهی ایمن و مطمئن مناسب برای سالمندان در جهت حرکت بر روی پله ها می باشد که دارای سنسورهای متعدد در جهت افزایش ایمنی و جلوگیری از برخورد های احتمالی می باشد.

در پروژه صندلی پله پیما مسیر مستقیم منزل اقای ذاکری ، با توجه به عدم توانایی حرکتی پدر و مادر ایشان در بالا رفتن از پله ها ، مسیر پله ها توسط کارشناسان کوشا بررسی گردید که تعداد ۱۵ عدد پله مسیر مستقیم که تقریبا طول ۵ متر را شامل می شد .

با در نظرگرفتن حساسیت و اهمیت ایمنی برای اقای ذاکری ، پیشنهاد سیستم اروپایی مطرح گردید که بعد از موافقت ایشان جهت بررسی و نصب دستگاه اقدام گردید. جنس پله ها از سنگ گرانیت بود که جهت نصب براکت های ریل دستگاه باید سوراخ های مطابق براکت انجام شد.

حرکت دستگاه صندلی پله به صورت کاملا نرم و بدون سر و صدا می باشد و فرد استفاده کننده هیچ گونه ناراحتی و استرسی از حرکت و صدا نخواهد داشت.

دستگاه صندلی پله پیما  مجهز به کمربند ایمنی می باشد تا ایمنی کامل را برای فرد  استفاده کنند فراهم آورد.

منزل مسکونی آقای ذاکری

برخی از برترین کوشا