آموزش اندازه گیری و نقشه برداری از پله جهت براورد قیمت و طراحی دستگاه بالابر پله

چطور را محاسبه نماییم؟

مرحله دوم گرفتن ابعاد پله

مرحله دوم : محاسبه طول مسیر پله  – از نوک پله اول تا نوک پله اخر 

مرحله اول گرفتن ابعاد پله

مرحله اول : محاسبه کل طول مسیر – از کف پاگرد اول تا کف پاگرد دوم 

مرحله چهارم گرفتن ابعاد پله

مرحله چهارم : محاسبه مساحت پاگرد 

مرحله سوم گرفتن ابعاد پله

مرحله سوم : محاسبه عرض پله ها

مرحله اخر گرفتن ابعاد پله

مرحله آخر : محاسبه ارتفاع پاگرد اول تا پاگرد دوم و مساحت پاگرد دوم

مرحله پنجم گرفتن ابعاد پله

مرحله پنجم : محاسبه ابعاد هر پله به صورت جداگانه شامل طول – عرض و وتر هر پله 

فیلم آموزشی جهت صندلی پله پیما

ثبت ديدگاه

4 − 4 =