فروش صندلی برقی پله رو

فروش صندلی برقی پله رو

مکانیزم حرکتی و عملکردی دستگاه صندلی پله پیما

دستگاه صندلی پله پیما ه به صورت اروپایی و ایرانی ارائه می گردد که در نمونه ایرانی تلاش بسیاری شده تا از لحاظ مکانیزم عملکردی مشابه سیستم اروپایی طراحی و اجرا گردد.

مکانیزم عملکردی دستگاه های صندلی پله پیما ارائه شده توسط کوشا در نمونه ایرانی و اروپایی به صورت سیستم موتور گیربکس و با استفاده از حرکت به روی ریل های دندانه شانه ای می باشد تا امنیت دستگاه را به طور چشمگیری افزایش دهد .

برای اطلاعات بیشتر از شرایط ، می توانید با ما تماس بگیرید.