نصب صندلی پله پیما در سراسر کشور

نصب صندلی پله پیما در سراسر کشور

صندلی پله پیما به عنوان یکی از برترین راهکار برای بالارفتن از پله ها می باشد که برای افراد ناتوان در حرکت از قبیل سالمندان ، معلولین و جانبازان می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

نصب دستگاه صندلی پله پیما بستگی به نوع محصول انتخابی دارد . به عنوان مثال نصب دستگاه صندلی پله پیما مسیر اروپایی تقریبا در مدت یک الی دو روز انجام می گیرد مگر نیاز به طراحی یا تغییر خاصی در شرایط پله ها باشد ولی در اکثر موارد بدون تغییر ، نصب انجام می گیرد. البته در موارد صندلی های پیچشی ، مدت زمان نصب بیشتر می باشد و بستگی به شرایط پله ها ، مدت زمان تغییر می کند.

برای اطلاعات بیشتر از شرایط با ما تماس بگیرید.