فروش صندلی برقی پله رو

فروش صندلی برقی پله رو

ایمنی و اطمینان دستگاه صندلی پله پیما

صندلی پله پیما به عنوان یکی از برترین راهکار برای بالارفتن از پله ها می باشد که برای افراد ناتوان در حرکت از قبیل سالمندان ، معلولین و جانبازان می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

تقریبا می توان گفت در تمامی محصولات کوشا ، ایمنی مهمترین پارامتری است که مدنظر قرار می گیرد به همین دلیل  دستگاه صندلی پله پیما هم در نمونه داخلی و هم در نمونه خارجی از سطح ایمنی قابل قبولی برخوردار می باشد . در نمونه اروپایی که دستگاه دارای استاندارد ایمنی اروپایی می باشد و در نمونه ایرانی جهت افزایش اطمینان مشتری ، دستگاه صندلی پله پیما مستقیم دارای بیمه مسئولیت به مدت یکسال می باشد که امکان تمدید نیز وجود دارد.

دستگاه صندلی پله پیما اروپایی دارای سنسور های متعددی در جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی به کاربر می باشد . سنسور روی قسمت فوتر ، سنسور روی موتور از جمله سنسورهای دستگاه می باشد.

برای اطلاعات بیشتر از شرایط ، می توانید با ما تماس بگیرید.