از تماس شما خوشحال میشیم 

هر چی بخای همینجاست…

امکان نصب صندلی پله پیما مستقیم ( پروژه بالابر اسانسور پله در آزمایشگاه فریمان )

yaser attarbashi2021-02-12T14:33:15+00:00

در این مقاله به بررسی امکان چرخش صندلی پله پیما مسیر مستقیم برای مسیر های دارای چند پیچ و شکستگی می پردازیم و در ادامه پروژه اجرایی در آزمایشگاه شهرستان فریمان را معرفی می کنیم.

صندلی پله پیما مسیر مستقیم ایرانی | پروژه صندلی پله مستقیم اقای یوسفیان

yaser attarbashi2020-10-07T17:14:26+00:00

دراین مقاله به بررسی مشخصات و امکانات دستگاه صندلی پله پیما مسیر مستقیم ایرانی می پردازیم . در ادامه پروژه اجرا شده در منزل مسکونی اقای یوسفیان همراه با فیلم نشان داده شده است.

وزن قابل تحمل صندلی پله پیما ( مشاوره انتخاب صندلی پله پیما مشهد )

yaser attarbashi2020-12-05T08:19:33+00:00

در این مقاله به بررسی شرایط وزنی ( وزن قابل تحمل صندلی پله پیما ) دستگاه بالابر های پله پیما می پردازیم در ادامه معرفی پروژه آقای ذاکری انجام می گیرد.

مقرون بهصرفه بودن صندلی پله پیچشی ( راهنمای انتخاب بالابر پله پیما پیچشی )

admin2020-12-05T14:57:43+00:00

در این پست به بررسی مقرون به صرفه بودن دستگاه صندلی پله پیما پیچشی از لحاظ هزینه و زمان می پردازیم و مزیت رقابتی نسبت به بالابر و اسانسور را بررسی می نماییم.

راهنمای انتخاب صندلی پله رو گردشی | پروژه صندلی پله رو گردشی منزل مسکونی دوپلکس مشهد

admin2020-12-05T16:35:48+00:00

در این مقاله به بررسی مهمترین پارامترها جهت انتخاب صندلی پله پیمای گردشی می پردازیم پروژه اجرایی صندلی پله رو گردشی در منزل مسکونی دوپلکس اقای همایی را نیز بررسی خواهیم کرد.