از تماس شما خوشحال میشیم 

هر چی بخای همینجاست…

راهنمای انتخاب آسانسور پله فیزیوتراپی

yaser attarbashi2021-05-21T16:20:35+00:00

در این مقاله به بررسی امکان اجرای صندلی آسانسور پله در مراکز درمانی و بیمارستانی می پردازیم و پروژه فیزیوتراپی دکتر یزدانی را بررسی خواهیم کرد.