از تماس شما خوشحال میشیم 

هر چی بخای همینجاست…

صندلی پله پیما مسیر مستقیم ایرانی | پروژه صندلی پله مستقیم اقای یوسفیان

yaser attarbashi2020-10-07T17:14:26+00:00

دراین مقاله به بررسی مشخصات و امکانات دستگاه صندلی پله پیما مسیر مستقیم ایرانی می پردازیم . در ادامه پروژه اجرا شده در منزل مسکونی اقای یوسفیان همراه با فیلم نشان داده شده است.