عجیب ترین بالابر ابی جهان

بررسی عجیب ترین بالابر جهان ( بالابر عجیب آکواریومی Aquadom در هتل )

در این مقاله به بررسی یکی از عجیبترین بالابر اسانسورهای گردشگری در جهان ( بالابر Aquadom ) می پردازیم.