بررسی تخصصی دستگاه کمک حرکتی Exosuit

طراحی و تولید ربات توانبخشی Exosuit

در این مقاله به بررسی تخصصی نحوه عملکرد و مشخصات فنی نوعی دستگاه توانبخشی Exosuit در جهت بهبود حرکت پیاده روی و دویدن می پردازیم