توصیه مهم کوشا راجب بیماری کرونا

چند توصیه بهداشتی پیرامون شرایط بیماری کرونا برای مشتریان صندلی پله پیما

در این مقاله به بررسی مهمترین توصیه های بهداشتی در مورد نحوه نصب و خدمات و بازدید پروژه مشتریان صندلی پله پیما در شرایط بیماری کرونا می پردازیم.