لیفتر بیمار

۱۱ مرحله طلایی استفاده بالابر بیمار

در این مقاله به بررسی نحوه استفاده و بکارگیری از آسانسور بیمار ( لیفتر بیمار ) و قابلیت هایی که یک دستگاه لیفتر بیمار دارد می پردازیم.