فروش صندلی برقی پله رو

آیا صندلی بالابر پله سالمند – معلولین – جانبازان کارایی دارد ؟

در این مقاله به معرفی محصول صندلی پله پیما جهت استفاده سالمندان و معلولین می پردازیم و پروژه اجرایی در منزل دکتر شاهین فر در مشهد را بررسی می نماییم .